Foredrag på fagdagen 25.03.2019

1875
0

Vannforvaltningen i 2019 og framover – hva skjer? (Mari Olsen)

Regionalt miljøprogram – prioritering av jordbrukstiltak (Thomas Smeby)

Mjøsovervåkingen i 2018 (Anne Lyche Solheim og Jan-Erik Thrane)

NVEs prioriteringer og tiltaksgjennomføring (Ingrid Haug)

Miljøgiftene i Mjøsa – status og mulige tiltak lokalt (Eirik Fjeld)

Storaure og annen fisk – forvaltning og undersøkelser (Ola Hegge)

Strandrydding og plastdugnad (Odd Henning Stuen)