Høring: Webinar-program

1518
0
Behov for biotopforbedrende tiltak?

Oppdatert vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion er på høring. Påmelding og fullt program for webinarene i april finner du nå på Vannportalen. Påmeldingsfrist er to dager før møtet, og møtelenke sendes til alle deltakerne dagen før møtet. Spre gjerne informasjonen til kolleger og andre interesserte.