Overvåking i Mjøsa 2020

1346
0
Moderat tilstand i Furnesfjorden

På oppdrag for Vassdragsforbundet har NIVA også i fjor overvåket Mjøsa og elvene. Mjøsas hovedvannmasser var i god økologisk tilstand, bortsett fra Furnesfjorden som hadde moderat tilstand. Også ved prøvestasjonene Skreia, Kise og Brøttum var det moderat tilstand for algebiovolum, selv om samlet tilstand var god. Det var lite «blågrønnalger» gjennom hele sesongen. Tilførslene av næringsstoffer bør begrenses og utviklingen følges nøye.

Resultatene presenteres først i denne kortfattede rapporten, Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2020.