Presentasjoner Vassdragsforbundets fagdag

1315
0
Mjøsa ved Kise

Det ble også gjennomført en fagdag 23. mars. Her er presentasjonene:

Vannforvaltning – Mari Olsen, Innlandet fylkeskommune

Mjøsovervåkingen 2020 – Jan-Erik Thrane, NIVA

Ny Mjøsaksjon – Odd Henning Stuen, Vassdragsforbundet

Eutrofi Mjøsa – Marianne Bechmann, NIBIO og Jan-Erik Thrane, NIVA

Vann i kommunen – Gaute Thomassen, Vestre Toten kommune