Elverestaureringsseminaret – presentasjoner

1719
0

Nyeste utgave av Tiltakshåndboka LFI/UniMiljø har laget, kan du se her. Og nedenfor finner du presentasjonene fra seminaret om elverestaurering 6. april 2018:

Program for dagen

Tiltaksgjennomføring i medhold av Vannforskriften

Tiltaksbehov i Oppland

NVEs rolle

Flomsikring og miljøhensyn

Fra ide til gjennomføring, og finansieringsmuligheter

Eksempler fra tiltakshåndboka

Restaurering og miljøvennlig flomsikring