Bilder:Ola Hegge og Oppland Arbeiderblad
AKTUELT

 Økologisk tilstand vurdert i Sjoa og Vinstra

[01/03-2017]

På oppdrag for Vassdragsforbundet har NIVA igjen undersøkt seks elvelokaliteter i vassdragene Sjoa og Vinstra. Rapporten viser resultatet av den økologiske tilstandsklassifiseringen i 2016, også sammenlignet med data fra 2012 og 2014. Det meste er på stell. Les mer   


 NM i isfiske 2017 på Mjøsa

[02/02-2017] I starten av mars arrangeres Norgesmesterskap i isfiske på Mjøsa - les mer her. Vassdragsforbundet har gitt støtte til arrangørforeningene.  

 Støtte til lokale arrangementer

[26/01-2017]

Vassdragsforbundet har også i budsjettet for 2017 satt av kr 50.000,- til "Tilskudd til lokale arrangementer". Støtte vil kunne gis til opplegg som hører inn under paraplyen "helhetlig vannforvaltning". Lag, foreninger og andre kan søke fortløpende. Søknad sendes til fmopohs@fylkesmannen.no


 Mjøsovervåkingen 2017

[26/01-2017] Tilbudsfristen for overvåking av Mjøsa, tilløpselvene og utløpselva gikk ut 23.01.2017. Det kom inn kun ett tilbud. Dermed blir det NIVA som skal gjennomføre overvåkingen i 2017, med opsjon for ytterligere to år.

 Årsmøte og fagdag 2017

[02/01-2017] Vassdragsforbundet/vannområde Mjøsa sitt tradisjonelle årsmøte og fagdag arrangeres på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) fredag 31. mars 2017. Kryss av i kalenderen allerede i dag!

 Algemengder nær miljømålet i Mjøsa i år

[15/11-2016] NIVA og Vassdragsforbundet har avsluttet feltsesongen på Mjøsa for i år, med en siste prøverunde den 25. oktober.
Les mer

 Tiltak for godt vannmiljø

[15/11-2016] Nå er det laget et hefte som viser eksempler på vannmiljøtiltak fra de ulike vannregionene i landet. Målet med heftet er å inspirere til gjennomføring av tiltakene i vannforvaltningsplanene. Les mer

 Ny rapport om miljøgifter i store norske innsjøer

[15/11-2016] Miljødirektoratet publiserte nylig rapporten Miljøgifter i store norske innsjøer, 2015. Her kan du blant annet lese om funn av siloksaner og mer "tradisjonelle" miljøgifter. Se rapport

 To nye bedrifter har blitt medlem i Vassdragsforbundet

[20/10-2016] I forbindelse med prosjektet "Tiltaksorientert overvåking av miljøgifter i Mjøsa" som NIVA gjennomfører nå i høst, har Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS på Lillehammer og Scanpole AS i Løten gått inn som bedriftsmedlemmer i Vassdragsforbundet. Fylkesmannen i Hedmark er oppdragsgiver for undersøkelsene, der vi tar halvparten av utgiftene. Bedriftene deltar dermed i spleiselaget.  

 Ny veileder i arealforvaltning

[20/10-2016] På nettstedet "Miljøkommune.no" kan du blant annet finne oppdatert informasjon om vannforvaltning. Les mer 

| Arkiv |

 

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver ble stiftet 31. mars 2003. Vi har nå 64 medlemmer: 20 kommuner, 2 fylkeskommuner, 2 fylkesmenn, 3 vassdragsregulanter og 27 bedrifter, avfallsselskaper og interesseorganisasjoner, samt 10 støttemedlemmer.

Odd Henning Stuen er daglig leder og Vassdragsforbundets kontaktperson, med epost fmopohs@fylkesmannen.no

Vår besøksadresse er Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer - postadressen er Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER. 


Hunnselva


 Kart over Mjøsa

 Fakta om Mjøsa

 Miljømål

 Miljøtilstanden i Mjøsa

 Prøvestasjoner

 Folder istidsinnvandrere

 EUs vanndirektiv

 Veiledning på Vannportalen

 Vannportalen Glomma 


  

 KUNNGJØRINGER


KONTAKT OSS

Adresse:
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Postboks 987
2626 LILLEHAMMER


Besøksadresse:
Statens hus, Storgata 170

Org.nr: 985 849 102
Telefon: 61 26 61 37
Telefax: 61 26 61 67
E-post: ohs@fmop.no

Abonnér på nyheter
Send en e-post til oss så kan du motta en melding i din innboks om nyheter /oppdateringer på vår nettside.

kontakt

 
   
     
   

2009 © mikweb design