Bilder:Ola Hegge og Oppland Arbeiderblad
AKTUELT

 To nye bedrifter har blitt medlem i Vassdragsforbundet

[20/10-2016] I forbindelse med prosjektet "Tiltaksorientert overvåking av miljøgifter i Mjøsa" som NIVA gjennomfører nå i høst, har Gudbrandsdalens Uldvarefabrik AS på Lillehammer og Scanpole AS i Løten gått inn som bedriftsmedlemmer i Vassdragsforbundet. Fylkesmannen i Hedmark er oppdragsgiver for undersøkelsene, der vi tar halvparten av utgiftene. Bedriftene deltar dermed i spleiselaget.  

 Ny veileder i arealforvaltning

[20/10-2016] På nettstedet "Miljøkommune.no" kan du blant annet finne oppdatert informasjon om vannforvaltning. Les mer 

 Beskjedne algemengder i Mjøsa så langt i sesongen

[08/08-2016] Mye fint og varmt vær har preget Mjøsområdet i sommer. Til tross for dette, ser det ut til at algemengdene i Mjøsa har vært forholdsvis beskjedne så langt.
Les mer

 Feltsesongen på Mjøsa godt i gang

[30/05-2016] NIVA og Vassdragsforbundet gjennomførte den 23. mai full prøverunde på alle fire stasjoner, med prøver fra overflata og ned til de store dyp (400 m ved hovedstasjonen utenfor Skreia).
Les mer

 Oppstart av Mjøsovervåkingen 2016

[18/05-2016] Det har gått en stund siden opprinnelig anbudskonkurranse ble avlyst. Mjøsovervåkingen ble lyst ut på nytt, og det er nå klart at det blir NIVA som også i år skal undersøke Mjøsa og de viktigste elvene. Første tur på innsjøen blir etter planen 23. mai. I "ventetiden" har Fylkesmannen i Hedmark sørget for at senvinterprøvene fra de faste Mjøsastasjonene og vannprøver fra elvene er tatt.

 Besøk fra Sveriges største innsjøer

[18/05-2016] Den 26. og 27. mai får Vassdragsforbundets styre besøk av en delegasjon på 25 personer fra «vattenvårdsförbundene» for de store svenske sjøene Vänern, Vättern og Mälaren.
Les mer

 Mjøsovervåkingen i 2015 - Hovedrapport

[20/04-2016] Og så var NIVAs hovedrapport for fjorårets overvåking i vannområde Mjøsa klar - se den her.

 God økologisk tilstand i Mjøsa i 2015

[06/04-2016] Overvåkingen NIVA gjennomførte for Vassdragsforbundet i 2015, konkluderer samlet sett med god miljøtilstand i Mjøsa med hensyn til overgjødsling (eutrofiering), algemengde og algesammensetning. Les mer

 Overvåking i deler av vannområde Mjøsa i 2015

[06/04-2016] Begroingsundersøkelser som ble gjennomført i vannforekomster på Toten, i Gjøvik, Lillehammer og Gausdal viser varierende økologisk tilstand, fra jevnt over moderat tilstand i Østre Toten til god og svært god tilstand i Lillehammer. Les mer

 Nytt styre i Vassdragsforbundet

[04/04-2016] På årsmøtet 30. mars 2016 ble det valgt nytt styre. Kari Svelle Reistad fra Hamar kommune er ny styreleder. Se resten av styret under fanen "Om oss".

| Arkiv |

 

Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver ble stiftet 31. mars 2003. Vi har nå 64 medlemmer: 20 kommuner, 2 fylkeskommuner, 2 fylkesmenn, 2 vassdragsregulanter og 27 bedrifter, avfallsselskaper og interesseorganisasjoner, samt 11 støttemedlemmer.

Odd Henning Stuen er daglig leder og Vassdragsforbundets kontaktperson, se nederst i denne spalten. Korrekt epost er nå fmopohs@fylkesmannen.no

Fra 15. juni 2015 er vår besøksadresse Gudbrandsdalsvegen 186, Lillehammer - korrekt postadresse er nå Postboks 987, 2604 LILLEHAMMER. 


Hunnselva


 Kart over Mjøsa

 Fakta om Mjøsa

 Miljømål

 Miljøtilstanden i Mjøsa

 Prøvestasjoner

 Folder istidsinnvandrere

 EUs vanndirektiv

 Veiledning på Vannportalen

 Vannportalen Glomma 


  

 KUNNGJØRINGER


KONTAKT OSS

Adresse:
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Postboks 987
2626 LILLEHAMMER


Besøksadresse:
Statens hus, Storgata 170

Org.nr: 985 849 102
Telefon: 61 26 61 37
Telefax: 61 26 61 67
E-post: ohs@fmop.no

Abonnér på nyheter
Send en e-post til oss så kan du motta en melding i din innboks om nyheter /oppdateringer på vår nettside.

kontakt

 
   
     
   

2009 © mikweb design