Informasjon

Fagkveld om vann og grunneierrollen

0

I går var det invitert til fagkveld på Vegmuseet ved Hunderfossen med fokus på grunneiers muligheter og ansvar i mindre bekker og elver før og etter flom. Landbrukskontoret for Lillehammerregionen, NVE, Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Vassdragsforbundet var arrangører. Rundt 70 frammøtte bidro til god og frisk diskusjon. Her har vi samlet innleggene:

Overordna vassdragsforvaltning – Petter Glorvigen, regionsjef NVE

Juridiske rammer knytta til grunneiers muligheter og ansvarsforhold. Når inntrer søknadsplikt? – Kristin Hasle Haslestad og Bente Ågren Høegh, NVE + Ola Hegge, FMOP

Særlige forhold etter landbrukets regelverk – Øystein Jorde, landbrukskontoret Lhmr.

Gode eksempler på skadeforebyggende tekniske tiltak – Tore Leirvik, NVE

Protokoll fra årsmøtet 2021

0
Utsikt over Mjøsa

Vassdragsforbundet arrangerte sitt årsmøte 23. mars. Her kan du lese protokollen

Vannområdesamling ved Mjøsa

0

I midten av juni arrangerte vannområde Glomma og Grensevassdragene sammen med oss samling for vannområdene i vannregion Glomma. Faglig var vi i løpet av to dager innom Mjøsaksjonen, E6 i Åkersvika, flomsikring i Brumunda, presentasjon av innlandets vannområder, samt diverse faglige innlegg om ulike vann- og tiltaksrelaterte temaer. Et sosialt høydepunkt var oppholdet på Hoel Gård på Nes.

Vi rydder Innlandet

0

Har du, ditt lag, organisasjon eller forening mulighet til å bli med oss på nasjonal strandryddeuke 29. april – 5. mai? Vi trenger deg på laget, under parolen: Hold Innlandet Rent. Les mer

Arrangementer utsettes inntil videre

0

På grunn av korona-situasjonen utsetter vi Mjøsa-seminaret (18. mars) og Vassdragsforbundets årsmøte og fagdag (30. mars) på ubestemt tid.

Av hensyn til storauren vil NVE vurdere vilkårene for kraftverk i Gausa

0
Gausa nedstrøms Follebu kraftverk

Ulike sektorer har for tiden fokus på tiltaksgjennomføring i blant annet elvene. Målet er å bedre tilstanden der ulik aktivitet har påvirket miljøet negativt.

NVE har nå vedtatt at Follebu kraftverk i Gausa må søke om konsesjon. Samtidig har de vedtatt at vilkårene for regulering og kraftverk i sideelva Raua skal revideres. Bakgrunnen er hensynet til storaurestammen som gyter i Gausavassdraget. Les mer her.

Nytt år med Mjøsa og korona

0
Vassdragsforbundet overvåker miljøtilstanden i Mjøsa og elvene

Vassdragsforbundet fortsetter å ha kontorplass i Enhet vannforvaltning og forurensning hos Statsforvalteren i Innlandet (tidl. Fylkesmannen). Ny samarbeidsavtale gjelder for fem år, fra 1. januar 2021 til 31. desember 2025, med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Nå gjelder derimot 100 % hjemmekontor, pga. koronasituasjonen.

Vår epost er foreløpig endret til fmopohs@statsforvalteren.no (gammel fungerer inntil videre). Adresse og annen kontaktinformasjon er uendret.

NIVA fortsetter overvåkingen på Mjøsa og i elvene i 2021.

Årsmøte og fagdag arrangeres på Honne Hotell og Konferansesenter (Biri) 23. mars 2021. Vær forberedt på at dette kan måtte gjennomføres digitalt.

God jul!

0
Førjulsstemning – et sted i vannområde Mjøsa

Vassdragsforbundet/vannområde Mjøsa ønsker alle medlemmer og andre følgere en riktig god julehøytid!

Årsrapport for 2016

38

Da er også hovedrapporten for fjorårets overvåking i vannområde Mjøsa klar.
Se den her.